8905
Воспользуйтесь колесиком мышки чтобы настроить масштаб
aaaadddaaaa

Podnikové procesy

Zpracování služební předpisů a povinností specialistů

Nastavení

 • Když není ve společnosti zcela jasné, kdo a čím se ve skutečnosti zabývá a kdo se čím zabývat má.
 • Kdy byla užitečná zkušenost získána a kdy „odejde“ spolu se zaměstnancem.
 • Když někdo ze zaměstnanců pracuje dobře a chce, aby všichni zaměstnanci na dané pozici pracovali alespoň stejně.
 • Kdy je zapotřebí školit nové zaměstnance a snižovat požadavky na jejich kvalifikaci.
 • Když již máte dost chaosu a nedostává se Vám uspořádanosti...

Nastavujeme služební předpisy a povinnosti specialistů

Narozdíl od dokumentů, jež je možné „vygooglovat”na internetu, jsou to opravdové pracovní seznamy kroků ponejvíce konkrétních ( a proto také lehce prověřitelných) s takovým rozdělením funkcí mezi zaměstnanci, které je od počátku správné.

Kompaktní dokumenty, které je ihned možné vydat pro práci.

Co dovoluje správné nastavení předpisů (podnikových procesů)

 • Je vidět, čím se zaměstnanec/oddělení zabývá (ne však „v zásadě”, ale docela konkrétně a zcela zřetelně).
 • Vylučuje se „zdvojení” funkcí a naopak „přerušení” v řetězci prací a výskyt článků, za něž „nikdo neodpovídá”.
 • Nákladným zaměstnancům se přestanou zadávat málo kvalifikované (rutinní nebo standardní) práce, za něž byli přepláceni.
 • Díky vytížení zaměstnanců stejnorodými funkcemi jsou snižovány časové ztráty na „přepnutí” z jednoho typu prací na jiný.
 • Je vyloučeno „promíchávání” různých technologií práce, funkcí „přijetí rozhodnutí” a „splnění”, funkcí „splnění” a „spravování” atp.

Proč to nemůžeme udělat sami

Někdy se nám zdá, „že to sami” (podnikové procesy) uvnitř společnosti „nastavíme” svými silami. Avšak zpravidla ten, jemuž je svěřena tato práce, jen „chodí” za každým zaměstnancem a zaznamenává to, co se v průběhu dne, týdne a měsíce dělá. Registruje to v té podobě, jak se to „v průběhu času vyvinulo”, avšak ne tak, jak by to být mělo. A pak je tím unaven a svého snažení zanechá…

Proč byste si měli služební předpisy objednat u nás?

Vzhledem k naší dvacetileté praxi to děláme rychle, transparentně a velmi kvalitně.

Roku 1993 jsme nastavili a zavedli funkcionál (podnikových procesů) pro celou řadu pozic – od ředitele nákupu a prodejních sítí, vedoucích provozů po programátory, právníky a zootechniky, jmenovitě se jedná o tyto pozice:

 • blastní manažeři prodeje
 • obchodníci po telefonu a IT konzultanti
 • prodavači a projektoví manažeři
 • recepční a jiní administrativní pracovníci
 • supervizoři a obchodní zástupci
 • procesní, vývojoví inženýři a projektanti
 • účetní a pokladní
 • finanční kontroloři
 • skladníci a řidiči
 • servisní technici
 • elektrikáři a svářeči
 • operátoři a dělníci různých provozů
 • atd.

Jak nastavení probíhá

Krok 1

Nejdříve probíhá nastudování prací a funkcí zaměstnanců.

Provádí se názorné vizuální vyčlenění bloků prací.

Krok 2

Vyhodnocuje se úroveň kvalifikace,

která je pro splnění každé práce požadována.

Krok 3

Zpřesňují se a jsou co možná nejkonkrétněji rozpracovávány prováděné funkce,

a to včetně dešifrování a nahrazení „heslovitých” slov typu:

 • zabezpečení
 • organizace
 • uskutečnění
 • vedení
 • součinnost
 • řízení
 • realizace
 • dosažení
 • a podobných

Jsou nahrazovány transparentními a viditelně představitelnými formulacemi (dokonce i pro nespecialistu v dané oblasti)i.

Krok 4

Provádí se prověrka podnikových procesů na typické chyby:

 • není-li ve firmě „naturální hospodářství”, kdy zaměstnanci nebo oddělení provádějí nějaký dlouhý cyklus prací „od začátku až do konce”a mají tak možnost „pokrýt” sebe samotné?
 • neplní-li finančně nákladní zaměstnanci málo kvalifikované (rutinní nebo standardní) práce?
 • nedochází-li ke „zdvojení” funkcí nebo naopak k „přerušení” v řetězci prací a výskytu článků, za něž není nikdo odpovědný?
 • nedochází-li k „promíchávání”: různých technologií práce, funkcí „přijetí rozhodnutí” a „splnění”, funkcí „splnění” a „spravování” atp.?
 • zdali je zaměstnanec na každé pozici vytížen „stejnorodými” funkcemi, nebo musí nesčetněkrát přepínat z jednoho typu prací na jiný?
 • není-li psychicky náročná práce nahrazována snadnější a příjemnější, k níž není zapotřebí zvláštní kvalifikace?
 • a jiné podle seznamu typicky „slabých míst”.

Krok 5

Jsou poskytována doporučení k úkolům pro řízení zaměstnanců. Například

 • na zavedení užitečných technologií (standardů a norem, pravidel, řádů, metodik, předpisů a instrukcí, vzorů dokladů atp.) v útvaru/podniku;
 • na zaplnění „slabých míst” v řetězci vzájemných vztahů mezi zaměstnanci/oddíly

Krok 6

Popis prací je uveden do konkrétního a prověřitelného stavu.

Nakonec se stává srozumitelným, čím se zabývá zaměstnanec na každé pozici a jaké jsou viditelné výsledky jeho práce v různých etapách.

VÝSLEDEK NASTAVENÍ – podrobné a transparentní služební povinnosti, které jsou převedeny do elektronické tabulky.

Spojte se s naším specialistou a upřesněte si podmínky pro spolupráci s naší společností.


Objednávka

aaaadddaaaa